top of page

Ing. Arch. Jaroslav Pachner

Architekt a historik zámku

Dvorní architekt a historik zámku Mokrosuky. Díky práci pana Pachnera je možné realizovat veškeré stavební úpravy a opravy zámku. Zároveň díky jeho badatelské činnosti můžeme postupně odkrývat historii celého zámku Mokrosuky. Pan Pachner zámek Mokrosuky pravidelně navštěvuje se svými vnoučaty, třeba s mladým Bójou, kterého najdete v galerii níže.


Narozen 2. března 1955. Vystudoval České vysoké učení technické, fakultu architektury v Praze v letech 1974 až 1980 v atelieru prof. Ing. arch. Svatopluka VODĚRY

V letech 1980 až 1986 zaměstnán ve Stavoprojektu Liberec jako samostatný projektant. V letech 1986 až 1990 ve Stavoprojektu Ústí nad Labem jako vedoucí atelieru v Mostě. Od roku 1990 do 1991 v Krajském památkovém ústavu Ústí nad Labem jako architekt památkář. Od roku 1993 architektonický atelier autorizace Komory českých architektů pod č. 00425.


ÚZEMNÍ PLÁNY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY:

ÚPJZ MPZ Kadaň 1989, ÚPJZ MPZ Klášterec nad Ohří 1989, urbanistické studie Červený Hrádek, Křimov, Hora Svatého Šebestiána, Málkov, Rokle, Bílence, Nezabylice, Spořice, Všestudy 1995-2000, územní plán SÚ Hora Svatého Šebestiána 1998, úp SÚ Blšany u Loun 2004, úp Polerady 2008, úp Černovice 2010, úp Kalek 2010, změna úp Vysoká Pec 2010, územně analytické podklady ORP Chomutov 2010


Realizace v architektuře:

Základní škola ve Varnsdorfu – 1986, rekonstrukce věže hradu Hněvín v Mostě – 1988, rekonstrukce domu v Kadani - oční optik – 1992, hotel Kavalír v Jirkově – 1992, rekonstrukce galerie Špejchar v Chomutově, jezuitský areál – 1998, zámeček u Přečápel fi. Ordos rekonstrukce a dostavba areálu – 1998-2005, Paulánský konvent Vranov u Brna – dostavba a rekonstrukce – 1999-2004, rekonstrukce kostela svaté Kateřiny v Chomutově – 1991-2002, rekonstrukce mlýna v Okounově – 2001, Okresní hospodářská komora v Chomutově – 2001, rekonstrukce hradu Hasištejna – 2000-2002, bytový dům v Droužkovicích – 2002, Okresní soud v Chomutově rekonstrukce 2002, bytové domy Pod Farářkou ve Spořicích – 2003, rekonstrukce kostela svatého Vendelína v Perštejně – 2001-2010, pension pro seniory ve Spořicích – 2003-2004, sportovní areál ve Spořicích - sportovní hala a fotbalový klub 2004, Pošta Chomutov v OD 2005, dětský domov ve Vysoké Peci – 2005, Sportovní hala ve Spořicích - 2008, revitalizace suterénu radnice č.p.1 v Chomutově – 2005 - 2006, rekonstrukce objektu MŠ Dřínovská Chomutov pro Městskou Policii - 2010


Projekty: Podkrušnohorský skanzen v Chomutově – 1979, lázeňský areál Libverda u Liberce 1985 (spolu s Ing. arch. J. Patrným), nemocnice následné péče v Mostě – 2002, program regenerace městské památkové zóny v Chomutově 1995-2008, Sakrální stavby okresu Chomutov, spolu s P. Mackem a J. Beránkem - 2000, rekonstrukce -hradby pod Karlovem Nové město pražské - Praha 2003, rekonstrukce zámku v Blšanech u Loun 2003, dětský domov Vysoká Pec 2004, rekonstrukce radnice v Postoloprtech 2004, sportovní hala Spořice 2004, pošta v objektu Prioru Chomutov 2004, kostel svatého Vavřince v Želině – 2005, Podkrušnohorský skanzen Chomutov -Severní areál - objekty statku, kaple, větrného mlýna a hájovny 2005, rekonstrukce domu č.p. 121 v Kadani – 2005, rekonstrukce domu v Teplicích na Masarykově ulici - 1999, Duchovní centrum ve Vranově u Brna, přístavba mateřské školky ve Spořicích - 2006,
Ing. Arch. Jaroslav Pachner
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
Add a Title
bottom of page